Meny
Lukk

Styret

Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci

Verneområdestyret er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci, Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Karnes naturreservat, Stormyra naturreservat, Sørlenangsbotn naturreservat og Faueldalen naturreservat. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62.


Medlemmene i verneområdestyret består av lokale og regionale politikere, samt representanter valgt av Sametinget. Medlemmer oppnevnes for periode på fire år og følger valgperioden for hhv kommunestyre/fylkesting og Sameting/Samediggi.


Styret er delegert forvaltningsmyndighet for de verneområdene de forvalter innenfor rammen av lover og regelverk som knytter seg til disse områdene.


Styret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og påta seg forpliktelser innenfor de rammene som styret disponerer.

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra verneområdestyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Derfor er adressen til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokument knyttet til verneområdestyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal.

Fossen ved Nervatnet Elvevolldalen
Foss Elvevolldalen. - Foto: Marie Angelsen