Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksstrategien for Lofotodden nasjonalpark er nå lagt ut på høring, med høringsfrist 15. mai 2022. Vi vil gjerne vite hva du mener!


Besøksstrategi er en plan for gjennomføring av besøksforvaltning i et verneområde. Dokumentet skal vise hvilke tiltak som er nødvendig for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskapning i nasjonalparken.

Høringsuttalelse sendes til Lofotodden nasjonalparkstyre, på postadresse: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Eller på e-post til oljkv@statsforvalteren.no. Høringsuttalelse merkes med «Besøksstrategi Lofotodden nasjonalpark».


Under finner dere dokumenter som nå er sendt på høring:

Høringsbrev - Lofotodden nasjonalparkstyre
File icon PDF
Besøksstrategi for Lofotodden nasjonalpark
File icon PDF
Tiltaksplan
File icon PDF
Vedlegg til besøksstrategien
File icon PDF
Hoppende glede på vei opp Hermannsdalstinden
Hoppende glede på vei opp til Hermannsdalstinden - Foto: Kasper M. Beddari /@BeddariPhotography

Andre dokumenter - kunnskapsgrunnlag

Prosjektplan for besøksstrategien
File icon PDF
Brukerundersøkelse i Lofotodden nasjonalpark 2019
File icon PDF
En kartlegging av reiselivet knyttet til Lofotodden nasjonalpark
File icon PDF
Kartlegging av fugl i Lofotodden nasjonalpark i 2021
File icon PDF
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter - Ryten og Kvalvika i Lofotodden nasjonalpark
File icon PDF
Sårbarhetsvurdering av Bunesfjorden - Lofotodden nasjonalpark
File icon PDF
Turgåere som venter på fjordruta på kaia på Kjerkfjorden
En av kassene som ble satt ut i forbindelse med brukerundersøkelsen i 2019, Kjerkfjorden - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug