Meny
Lukk

Lofotodden nasjonalpark ble opprettet i 2018, og er Norges førtiende nasjonalpark. Nasjonalparken ligger i sin helhet på Moskenesøya ytterst i Lofoten, og har et areal på til sammen 99 kvadratkilometer.

Lofotodden nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Styret er oppnevnt av Miljødirektoratet, etter innstilling fra de berørte kommuner og Nordland fylkesting. En nasjonalparkforvalter er styrets sekretær og står for den daglige drifta av nasjonalparken.

På denne nettsiden finner du informasjon om Lofotodden nasjonalpark, og de forvaltningsoppgavene som styret og forvalter utfører.