Meny
Lukk

Lofotodden nasjonalpark ligger i sin helhet på Moskenesøya i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke.

Nasjonalparken ble opprettet i 2018, og er den 40. nasjonalparken i Norge. Lofotodden nasjonalpark har et areal på totalt 99 kvadratkilometer, hvorav 86 kvadratkilometer er landareal og 13 kvadratkilometer er sjøareal.

Lofotodden nasjonalpark har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

Nasjonalparken har en rik fjellflora til tross for næringsfattig berggrunn. Lofoten var ett av områdene som ble tidligst isfritt etter istiden, derfor finner vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her. Lofotodden nasjonalpark er et viktig hekkeområde for flere sjøfugl- og rovfuglarter. Lofotodden har også en lang kulturhistorie med spor etter bosetting helt tilbake til steinalderen. Forekomst av eldre kulturminner, gir sammen med spor etter nyere tids bosetting langs yttersida av Moskenesøya, området svært stor tidsdybde.

Velkommen inn til Lofotodden nasjonalpark!


Hoppende glede på vei opp Hermannsdalstinden
- Foto: Kasper M. Beddari /@BeddariPhotography