Meny
Lukk

Kontakt

Nasjonalparkforvalter

Ole-Jakob Kvalshaug er nasjonalparkforvalter for Lofotodden nasjonalpark, og er nasjonalparkstyrets administrative ressurs.

Han har kontorsted på besøkssenteret for Lofotodden nasjonalpark (Kirkeveien 38, 8390 Reine). Ta kontakt på telefon eller e-post i forkant av et eventuelt besøk.

Henvendelser om forvaltning av nasjonalparken kan rettes til nasjonalparkforvalter.

Kontaktinformasjon:

E-post: oljkv@statsforvalteren.no

Telefon: 75 53 16 00 eller mobil: 952 69 263

Fakturaadresse:

Faktura sendes som elektronisk faktura (EHF) til 974 764 687

Bestillingsreferanse 2180xojk skal oppgis på faktura

Statens Naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften overholdes.

Brit Grønmyr er lokal SNO-ressurs for Lofotodden nasjonalpark

Tips og varsel om ulovlige miljøforhold