Meny
Lukk
Ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og myrområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter.

Hynna naturreservat er et meget stort (64 km2) våtmarksområde med internasjonal status (Ramsarkonvensjonen). Det er viktig for trekkende fugl og rommer bla. spennende vegetasjon som dels er kulturbetinget i form av slått.