Meny
Lukk

Kommer beveren tilbake til Langsua ?

Steinalderfunn viser at beveren ble fangsta i Langsua på den tiden og seinere også. Den bli etter hvert nesten utryddet fra Skandinavia på slutten av 1800-tallet. Rundt 1900 fantes den bare i Nidelva og Tovdalsvassdraget på Sørlandet. Det er således lenge siden den har satt sine bein hos oss. Nasjonalparkstyret fikk seg forelagt en statusrapport i møtet 27.09.22.

Når dukker den opp igjen? Nasjonalparkstyret følger opp med møte med Innlandet fylkeskommunen og Landbrukskontoret for Lillehammerregionen for en foreløpig drøfting av strategi og aktuelle tiltak.