Meny
Lukk

Spørsmål om pristilbod - Utbetring av Besseggen-stien etter uværet "Hans"

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen ber om pristilbod på oppdrag om utbetring av Besseggen-stien opp frå Gjendeosen/Gjendesheim. Frist: 26.09.2023 kl. 12:00Som følgje av «Hans» er det behov for omfattande utbetring av Besseggen-stien opp frå Gjendeosen/Gjendesheim. Steinsettingane som vart etablert her i stiprosjektet som vart sett i gang for snart 20 år sidan har stått seg bra mot regnværet, medan det på strekningane utan steinlegging vart ei massiv utvasking av lausmasser som følgje av den kraftige nedbøren. Stien liknar mest på bekkefar i dei mest eroderte partia, og her må stien byggast opp med tilført stein.

For nærare informasjon om anbodet viser vi til følgjande dokument:

Konkurransegrunnlag Stiarbeid Besseggstien 2023

Vedlegg A Tilbudsbrev FOA del I SF

Vedlegg B Forpliktelseserklaering FOA del I SF

Vedlegg C Forbehold og avvik FOA del I SF

Vedlegg D Tilstandsrapport behov for utbetringar

Vedlegg E Avtalevilkar

Besseggen stien prisskjema