Meny
Lukk

Dokumentene år for år

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre og arbeidsutvalget. Se undersider (venstremenyen).

Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene. Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til. Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. På grunn av produksjonslinjen vår blir innkallingene svært store, det er bare å smøre seg med tålmodighet ved nedlasting.

Protokollene - den offisielle møteboka - er innstilling, møtebehandling og vedtak. Videre legger vi ut protokoll med samlet saksframstilling, det vil si saksframstilling med protokoll, uten vedlegg, Grunnet systemfeil kunne ikke det gjøres i 2020.

Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon. Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlova havner i registeret. Du kan også søke i eInnsyn. (Lenken går til ferdig søk for postjournalen vår.)

Vi har ikke hatt kapasitet til å legge ut alle papirer fra tidligere år, men håper å få lagt til de som mangler etter hvert. Fra sommeren 2014 ble det lagt ut ut komplette sakspapirer før møtet og vedtaksprotokoll og protokoll med samlet saksframstilling etter møtene.