Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

Dette er et utvalg med kontaktpersoner i administrasjonene i de kommuner og fylkeskommuner som har areal i verneområdene, villreininteressene og Statens naturoppsyn. Det skal sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen og brukes som støtte for forvalterne og som kontaktliste mot kommunene og fylkeskommunene for å formidle informasjon fra forvalterne.

Disse sitter i kontaktutvalget (2021):

Medlem / kontakt - Representerer
Bernhard Svendsgard - Dovre kommune
Ole Håkon Flatøy / Synnøve Steien Bakken - Folldal kommune
Sigurd Alme / Marit Svanborg - Lesja kommune
Hogne Frydenlund - Molde kommune
Else Morken / Ragnhild Eklid - Oppdal kommune
Jan Petter Vad - Rauma kommune
Tore Rødseth Ulvund - Sunndal kommune
Kristian Lund-Vang - Tynset kommune
Ingvill Helset - Innlandet fylkeskommune
Johnny Loen - Møre og Romsdal fylkeskommune
Turid Helene Vollmo - Trøndelag fylkeskommune
Bjørn Sæther - Snøhetta villreinutvalg
Bjørn Rangbru - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
Vorkinn, Marit - Statsforvalteren i Innlandet
Bjarne Otnes - Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Inge Hafstad - Statsforvalteren i Trøndelag
Espen Rusten - SNO
Ola Eirik Bolme - SNO
Carl S. Bjurstedt - Dovrefjell nasjonalparkstyre
Lars Børve - Dovrefjell nasjonalparkstyre