Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

Dette er et utvalg med kontaktpersoner i administrasjonene i de kommuner og fylkeskommuner som har areal i verneområdene, villreininteressene og Statens naturoppsyn. Det skal sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen og brukes som støtte for forvalterne og som kontaktliste mot kommunene og fylkeskommunene for å formidle informasjon fra forvalterne.

Disse sitter i kontaktutvalget (2023):

Medlem / kontakt - Representerer
Kari Bentdal - Dovre kommune
Synnøve Steien Bakken - Folldal kommune
Sigurd Alme - Lesja kommune
Nils Bjørn Venaas - Molde kommune
Ragnhild Eklid - Oppdal kommune
Jan Petter Vad - Rauma kommune
Erik Henriksen - Sunndal kommune
Kristian Lund-Vang - Tynset kommune
Bjørn Arild Sveen - Innlandet fylkeskommune
Johnny Loen - Møre og Romsdal fylkeskommune
Turid Helene Vollmo - Trøndelag fylkeskommune
Bjørn Sæther - Snøhetta villreinutvalg
Bjørn Rangbru - Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø
Vorkinn, Marit - Statsforvalteren i Innlandet
Marita Fjelle - Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Inge Hafstad - Statsforvalteren i Trøndelag
Espen Rusten - SNO
Ola Eirik Bolme - SNO