Meny
Lukk

Møtedokumenter

Alle enkeltsaker fra 1.1.2014 der styret, arbeidsutvalget eller forvalterne har fattet vedtak etter verneforskriftene vil du kunne finne i miljøvedtaksregisteret (lenken går til våre saker). De legges ut i form av "samlet saksframstilling", dvs. saksframstilling med innstilling, møtebehandling og vedtak. Delegerte vedtak gjort av forvalterne har samme innhold, med unntak av det ikke er noen innstilling og møtebehandling - disse legges også i miljøvedtaksegisteret.

Eldre vedtak finnes i arkivet vårt, og kan fås ved henvendelse - du må da vite hvilken sak det gjelder. Innsynsløsningen, eInnsyn, går kun tilbake til 2018.

Vi legger her ut møtedokumentene fra styret og arbeidsutvalget, det vil si fullstendig innkalling med saksframstilling og vedlegg, protokoll. (Protokoll med samlet saksframstilling kan ikke lenger produseres grunnet endring i sak-/arkivprogrammet). Vi starter med dokumentene fra 2020. Eldre dokumenter tilbake til 2014 finner du i miljøvedtaksegisteret. Søk på tema "verneområder", myndighet "Dovrefjell nasjonalparkstyre" og gjerne ord i tittel.