Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje punktum, fastsatt følgende vedtekter for nasjonalparkstyret gjeldende fra 1. januar 2020. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF

Nasjonalparkstyret kan gi forvalter og arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Delegeringsreglementet er oppe til vurdering når det dannes ett nytt styre, og kan derfor endres.

Delegeringsvedtekter fra styret til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvaltere
External link icon