Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Det faglige, rådgivende utvalg er oppnevnt av styret, og fungerer som et rådgivende organ for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. Utvalget består av representanter for ulike interessegrupper i området.

MedlemRepresenterer
Nina Pettersen (leder)DNT Nord-Trøndelag

Morten Aasheim

Statskog
Vidar FormoSnåasen vaerieståvroe/Snåsa fjellstyre
Nils Vidar BratlandsmoFjellstyrene i Lierne
Anders BørstadVærdalsbruket
Per Odd RyggSteinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket
Kåre Hallgrim LarsenNaturvernforbundet i Trøndelag
Endre AlstadNJFF avd. Nord-Trøndelag
Alf Robert ArvasliTrøndelag Bondelag
Arnt Inge EngumNord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag
Mattias JåmaNord-Trøndelag Reinsamelag
Knut BjartanSkjækerfjella Beitelag
Peter Asle MonaSkjækra Sambeitelag
Arve LægranSkjækra, Sottjønna og Skjellivatnet hytteeierforeninger
Anne HagaVisit Innherred
Bente SnildalVisit Namdal
Vedtekter rådgivende utvalg
Vedtatt 14. mars 2019
File icon PDF