Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Det faglige, rådgivende utvalg er oppnevnt av styret, og fungerer som et rådgivende organ for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. Utvalget består av 14 representanter for ulike interessegrupper i området.

MedlemRepresenterer
Nina Pettersen (leder)Nord-Trøndelag Turistforening

Morten Aasheim

Statskog
Knut BjartanSkjækerfjella Beitelag
Vidar FormoSnåasen vaerieståvroe/Snåsa fjellstyre
Nils Vidar BratlandsmoFjellstyrene i Lierne
Per Odd RyggSteinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket
Kåre Hallgrim LarsenNaturvernforbundet i Trøndelag
Endre AlstadNJFF avd. Nord-Trøndelag
Alf Robert ArvasliTrøndelag Bondelag
Arnt Inge EngumNord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag
Mattias JåmaNord-Trøndelag Reinsamelag
Peter Asle MonaSkjækra Sambeitelag
Anne HagaVisit Innherred
Bente SnildalVisit Namdal