Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Verneforskriften

Motorferdsel innenfor verneområdene skal holdes på et minimum og det må dermed søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene og lov om motorferdsel. Søknaden skal alltid behandles etter strengeste forskrift, så motorferdsel i nasjonalparkene og naturreservatene skal behandles etter verneforskriften før en eventuell behandling i kommunen. For Skjækra landskapsvernområde er det Snåasen/Snåsa og Steinkjer kommuner som har forvaltningsansvaret for motorferdsel.

Når motorferdsel er nødvendig, skal den utføres på en mest mulig effektiv måte og skånsomt i forhold til natur og miljø. Det framgår av vernebestemmelsene i verneforskriften hvilke formål forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av motorferdsel. Under finner du linker til de ulike verneforskriften hos nasjonalparkene, landskapsvernområdet og naturreservatene i området.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: