Furuskogen under Snota Foto: Morten GåsvandGjevilvassdalen Foto: Øivind LerenInnerdalen Foto: Øivind LerenStorrindvatnet, Trollhetta og Rinnhatten Foto: Morten GåsvandJøldalen Foto: Øivind LerenTovatna Foto: Øivind LerenTrollhetta Foto: Morten GåsvandVindøldalen med Snota Foto: Øivind LerenFolldalen Foto: Øivind Leren

Trollheimen

- stor variasjon i landskap, naturtyper og fauna / flora.Nyheter

Møte i Verneområdestyre for Trollheimen 22.05.2017

Snota - foto Hege Sæther Moen

22.05.2017 er det møte Verneområdestyre for Trollheimen. Innerdalen og Trollheimen jubilerer i 2017 med henholdsvis 50 og 30 år som landskapsvernområder, hvordan dette skal markeres er av sakene som skal opp i møtet. Verneområdestyret arbeider for tiden med utarbeidelse av en besøksforvaltningsstrategi for vernmeområdene. Gjennom kartlegging av sårbarhet, viktige verneverdier og bruk skal ...

(Publisert:08.05.2017)
Les mer

Partssammensatt styre for verneområdene i Trollheimen

Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.

Mandag 13.03.2017 er det opplæring og konstituerende møte i nytt partssammensatt verneområdestyre for Trollheimen. Verneområdestyret utvides da fra 10 til 16 medlemmer  ut 2019.

(Publisert:02.03.2017)
Les mer

Flotte forhold for skiturer i fjellet - men vis hensyn til rein

Det er flotte forhold for skiturer i fjellet for tiden og mye folk ute på godværsdager.  Både rein og fugl / vilt er sårbare for forstyrrelse i perioden utover våren, derfor oppfordres de som  besøker området å vise hensyn og spesielt holde hunden i bånd !

(Publisert:14.04.2016 Sist endret:15.04.2016)
Les mer

Møteinnkalling og sakspapirer VO møte 25.04.2016

Verneområdestyret for Trollheimen skal ha møte den 25.04.2016 på forvaltningsknutepunkt Rindal. Saker til behandling er plan for bruk av tiltaksmidler og prosjektplan for arbeid med besøkstrategi for verneområden i Trollheimen.

(Publisert:14.04.2016 Sist endret:15.04.2016)
Les mer

Møteinnkalling og sakspapirer VO møte 14.03.2016

Viser til tidligere varsel om møte og opplæring for nye verneområdestyremedlemmer med vara.Vedlagt er møtepapirer for konstituerende møte den 14.03.2016 og vedtekter for verneområdestyret.I tillegg er program for opplæringsdelen den 14.03-15.03. 2016 vedlagt. Vel Møtt! Hege Sæther MoenVerneområdeforvalter Trollheimen

(Publisert:10.03.2016 Sist endret:15.04.2016)
Les mer

Møte i Verneområdestyret for Trollheimen 25.02.2016‏

Minilldalsmyran

25.02.2016 ble det holdt møte i Verneområdestyret for Trollheimen Møtet ble holdt på lokalene til forvalter og SNO i Rindal.Møtetid fra 12.00 til ca 16.00.  Hege Sæther MoenVerneområdeforvalter Trollheimen

(Publisert:10.03.2016 Sist endret:15.04.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv