Til startsiden

Nasjonalparkstyret

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre Laarte/Skæhkeren-LijreNasjonalpaarhkeståvroe er forvaltningsmyndighet for Blåfjella/Skjækerfjella Laarte/Skæhkere og Lierne/Lijre Nasjonalparker, og Skjækra landskapsvernområde, Bergliga og Klumplifjellet naturreservat og Storfloa naturreservat.

Styret er formelt oppnevnd av Miljøverndepartementet og har representanter fra Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne kommuner. I tillegg er Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sametinget er representert.

Representantene velges av sine respektive institusjoner. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyre, fylkesting og sameting.

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
Styreleder Alf Robert Arvasli Gunn J. Kveli Lierne kommune
Nestleder Vidis H. Belbo Rolf Bratland Snåsa kommune
Styremedlem Skjalg Åkerøy Vigdis Linmo Grong kommune
Styremedlem Bjørn Iversen Kristin Johanne Hildrum Verdal kommune
Styremedlem Bjørn Aril Gram May-Britt Lagesen Steinkjer kommune
Styremedlem Anne Marit Mevassvik Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Styremedlem Eva Anette Wilks Anne-Kathrin Danielsen Sametinget
Styremedlem Susanne Lyngman Birgitta Fossum Sametinget
Styremedlem Kjell Jøran Jåma Bengt Mattias Jåma Sametinget
Styremedlem Algot Peder Jåma Lars Alvar Thomasson Sametinget