Til startsiden

Rådgivende utvalg

Oversikt over interessegrupper og organisasjonar som er representert i rådgivende utvalg.

Skjækra Sambeitelag Ola Kjelvik (leder)
Nord-Trøndelag Turistforening Nina Pettersen (nestleder)
Værdalsbruket AS Rune Gudding
Statskog SF Morten Åsheim
Fjellstyrene i Lierne Nils Vidar Bratlandsmo
Snåsa Fjellsyre Vidar Formo
Naturvernforbundet i NT Oskar Folland
Norges Jeger- og Fiskeforbund NT Endre Alstad
NT Bondelag Trond Hodne
NT Bondelag og Småbrukarlag Arnt Inge Engum
NT Reinsamelag Mattias Jåma
Skjækerfjella Beitelag Martin Kolstad
Reindriftsforvaltningen i NT Elsemari Iversen (observatørstatus)