Styret


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.  

Nasjonalparkstyret

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre Laarte/Skæhkeren-LijreNasjonalpaarhkeståvroe er forvaltningsmyndighet for Blåfjella/Skjækerfjella Laarte/Skæhkere og Lierne/Lijre Nasjonalparker, og Skjækra landskapsvernområde, Bergliga og Klumplifjellet naturreservat og Storfloa naturreservat. Styret er formelt oppnevnd av Miljøverndepartementet og har representanter fra Verdal, Steinkjer, Snåsa ...

Rådgivende utvalg

Oversikt over interessegrupper og organisasjonar som er representert i rådgivende utvalg.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre består av 3 medlemmer. Arbeidsutvalget kan behandle saker som ikke har stor påvirkning på verneverdiene i nasjonalparkene.

Møtekalender

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparkstyre

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.03.2013)