Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Fagleg rådgjevande utval

Styret oppnemne eit fagleg rådgjevande utval. Utvalet består av representantar for dei ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar, andre offentlege organ som det vedkjem særleg, som til dømes fjellstyre, næringsliv, friviljuge organisasjonar, m.a. natur- og miljøorganisasjonar og liknande.


Fagleg rådgjevande utval 2024-2027

Turistforeiningane – Preben Falck

Villreinnemnda - Knut Hagen

SR villreinlag - Øyvind Robberstad –

Fjellstyra -

Landbruksorganisasjonane - Finn Åsheim

Kraftprodusentane - Trond Erik Børresen –

Statskog – Geir Hovland

Jæren Smalelag - Ivar Magne Mellemstrand –

Reiselivsorganisasjonane – Roy Bakke

Naturvernforbundet - Tor Punsvik