Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Fagleg rådgjevande utval

Styret oppnemne eit fagleg rådgjevande utval. Utvalet består av representantar for dei ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar, andre offentlege organ som det vedkjem særleg, som til dømes fjellstyre, næringsliv, friviljuge organisasjonar, m.a. natur- og miljøorganisasjonar og liknande.


Fagleg rådgjevande utval 2020-2023

Turistforeininga – Preben Falck

Knut Hagen – Villreinnemnda

Øyvind Robberstad – SR villreinlag

Fjellstyra

Finn Åsheim – Bondelaget

Trond Erik Børresen – Kraftprodusentane

Statskog – Geir Hovland

Ivar Magne Mellemstrand – Jæren Smalelag

Reiselivsorganisasjonane – Roy Bakke

Peder Johan Pedersen - Naturvernforbundet