Meny
Lukk

Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet (AU) i verneområdestyret for SVR

Styret har valt eit arbeidsutval som har fått delegert myndigheit til å handsame ein del dispensasjonssøknader. Arbeidutvalet er sett saman av styreleiar og nestleiar og fem andre styremedlemmer.

Medlemmar i arbeidsutvalet 2020-2023
Jonny Liland (leiar), Sirdal kommune Anita Husøy Riskedal (nestleiar), Hjelmeland kommune Mads Drange, Suldal kommune
Margit Dale, Valle kommune
Inger Lise Lund Stulien, Åseral kommune
Janne Nystøl, Agder fylkeskommune
Hans Blattmann, Bykle kommune

Kenny Rettore, Sandnes kommune (vara)