Meny
Lukk

Administrativt kontaktutval

Administrativt kontaktutval 2020-2023

For å sikre at forvaltninga av verneområda blir godt integrert i den kommunale forvaltninga, har styret oppnemnd eit administrativt kontaktutval beståande av representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane og fylke.


Bjørg Hellem, Agder fk
Stian Philip Andersen, Sandnes kommune
Edgar Vegge, Kvinesdal kommune
Endre Gjil, Suldal kommune
Gudrun Kristensen. Gjesdal kommune
Haldis Nilsen. Hjelmeland kommune
Inge Olav Fjalestad. Bygland kommune
John Ivar Bjelland. Hægebostad kommune
Randi Byrtemo. Åseral kommune
Kristin Furuløkken. Valle kommune
Sigrid Bjørgum. Bykle kommune
Sissel Bakke. Rogaland fk
Sven Sandvik. Sirdal kommune

- Foto: Sekretariatet SVR