Meny
Lukk

Revidering av forvaltningsplan

Revidering av forvaltningsplan

Prosjektplan for forvaltningsplan for verneområdene på Vega ble vedtatt av Vega verneområdestyre 04.03.24. Den inneholder blant annet prosess og fremdriftsplan for arbeidet: Prosjektplan Forvaltningsplan for verneomradene pa Vega

Melding om oppstart av revidering av forvaltningsplanene på Vega

Vega verneområdestyre melder med dette om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan for verneområdene for Vega: Melding om oppstart Forvaltningsplan for verneomradene pa Vega

Det vil bli holdt informasjon – og innspills møter i tidlig fase, for grunneiere og interessenter i verneområdene. Innkalling til disse møtene sendes ut som egne innkallinger til de som er aktuelle, og de blir publisert på aktuelle nettsider og sosiale medier.