Meny
Lukk

Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal de viktigste vedtakene formelt fattes av "Kongen i statsråd". Disse blir gjort av en samlet regjering under ledelse av Kongen og blir kalt kongelig resolusjoner. Vega verneområde er stort, og verneplaner for de fredede områdene har blitt blitt vedtatt ved forskjellige tidspunkt av Kongen i statsråd.

Kjellerhaugvatnet naturreservat ble opprettet under kongelig resolusjon 19.12.1997

Holandsosen naturreservat ble opprette under kongelig resolusjon 21.12.2000

Lånan/Skjærvær naturreservat, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, og Muddværet fuglefredningsområde ble opprettet under kongelig resolusjon 6.12.2002

Endring i verneforskriftene for Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Muddværet fuglefredningsområde, og Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning ble vedtatt av Kongen i statsråd 13.09.2013.

I saksfremleggene framgår grunnlaget for vernet samt vurdering av alle høringsuttalelsene til verneplanen. Disse vurderingene gir viktige føringer for hvordan verneforskriften skal tolkes og hva som skal legges til grunn i den videre forvaltningen av verneområdene.

Lånan/Skjærvær naturreservat, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Muddværet fuglefredningsområde 6.12.2002
File icon PDF
Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde, Muddværet fuglefredningsområde, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning 13.09.2013
External link icon
Kjellerhaugvatnet naturreservat 19.12.1997
External link icon
Holandsosen naturreservat 21.12.2000
External link icon