Meny
Lukk

Søknader

Vega verneområdestyre kan, for enkelte formål gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknad bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at verneområdestyre kan fatte vedtak. Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging. Se også Ofte stilte spørsmål før søknad sendes.

Verneforskriftene for hvert enkelt verneområde setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.