Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde (2015 - 2022)

Forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarv (2015 – 2022) har fokus på mål, kunnskapsstatus og utfordringer for verdier som det er ønskelig å ivareta i Vegaøyan Verdensarv: beite-/slåttelandskap og vegetasjon, marine naturtyper, ærfugldrift, fugleliv og kulturminner. Videre har forvaltningsplanen fokus på brukerinteressene i området: Fiskeri, landbruk, oppdrett av marine arter, reiseliv og friluftsliv samt utdanning og kompetanse.

I tillegg inneholder «Forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarv (2015 – 2022)» egne forvaltningsplaner for alle de sju verneområdene som ligger i verdensarvområdet. En tiltaksplan er knyttet til forvaltningsplanen og konkretiserer oppgaver for kommende periode.Last ned forvaltningsplan
Last ned
File icon PDF
E-hus i Muddvær fuglefredningsområde (foto: Jannike Wika).