Meny
Lukk

I denne nettsiden finner du informasjon om forvaltningen av verneområdene i Vega kommune som Vega verneområdestyret og verneområdeforvalter utfører. Bildet er av Rødnebbterner (foto: Ole Arne Davidsen).

Vis hensyn i hekketiden

Husk at i tiden 15. april til 31. juli er det hekketid for sjøfuglene. Vega har ni verneområder og reglene varierer mellom de ulike verneområdene. Det er ditt eget ansvar å undersøke dem godt før du besøker et verneområde. Her er noen av reglene:

I Lånan/Skjærvær naturreservat er det ilandstigningsforbud mellom 15.april og 31.juli. I de øvrige verneområdene hekker det også fugl og alle må å vise særlig hensyn.

Det er tillatt med telting i Hysvær/Søla landskapsvernområde. I de andre verneområdene er det ikke tillatt.

Vannscooter og flyving med drone er ikke tillatt i noen av verneområdene på Vega.


Ærfugl på reir i Lånan fuglefredningsområde (foto: Jannike Wika)