Meny
Lukk

Fagrapporter

Det gjennomføres stadig forskning i verneområdene på Vega, samt kartlegging av naturtyper og dyre- og fugleliv. Her vil du finne rapportene fra prosjektene.

Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Nordland (2022)
Åpne
File icon PDF
Ornitologisk undersøkelse i Kjellerhaugvatnet naturreservat (2020)
Åpne
External link icon
Kulturlandskapsverdier i Vegaøyan verdensarv – landskapsendringer relatert til historisk og dagens bruk (2020)
Åpne
External link icon
Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater (2018)
Åpne
File icon PDF
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde (2013)
Åpne
File icon PDF
Ornitologisk undersøkelse i Lånan (2009)
Åpne
External link icon
Vegetasjonskartlegging av Muddvær (2009)
Åpne
External link icon