Meny
Lukk

Tiltaksplan for 2022 er klar

Årlig lager styret en plan for tiltak i verneområdene og omegn.

Styret søker Miljødirektoratet om midler for tiltak som krever eksterne midler, bestiller skjøtsel og tiltak i regi av statens naturoppsyn jamfør dialogen med dem

og legger plan for ting som bør gjennomføres uten at det krever midler utenifra. Nasjonalparkforvalter ser til at tiltakene blir gjennomført.

Tiltaksplanen som oppsummerer aktiviteten for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er klar - den finner du her