Meny
Lukk

Nyttige lenker

Nyttig å vite om verneområder i Trollheimen

Trollheimen landskapsvernområde | Norges nasjonalparker

Innerdalen landskapsvernområde | Norges nasjonalparker

Trollheimen landskapsvernområde: Naturbase faktaark

Innerdalen landskapsvernområde: Naturbase faktaark

Minilldalsmyrene naturreservat: Naturbase faktaark

Svartåmoen naturreservat: Naturbase faktaark

Friluftsliv

Trollheimen og Innerdalen

Trollheimen | Ut.no

Trondhjems Turistforening

Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Velg miljøvennlig!

Miljødirektoratet | Fluorerte stoffer i skismørning

Miljødirektoratet | Per-fluorerte stoffer

Forvaltningsorganer

Miljødirektoratet - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no)