Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen utdyper og presiserer verneforskriften, og gir detaljerte og konkrete føringer for forvaltningen av verneområdet.

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
File icon PDF

Vedlegg til forvaltningsplanen
Bygninger, veier og stier (vedlegg 4)
Setervoller (vedlegg 7)
Skiløyper (vedlegg 9)
Oversiktskart stier og løyper


Verneområdet er utvidet flere ganger gjennom ordningen med frivillig vern av skog etter at forvaltningsplanen ble godkjent i 2013. Se oppdatert vernekart for riktig avgrensning av området.

Vernekart juni 2020
File icon PDF