Meny
Lukk

Verneforskrift

Verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat setter rammene for hvordan området skal forvaltes. Forskriften angir verneformålet , og er videre bygget opp slik at det først gis et generelt forbud mot alle inngrep og tiltak som kan skade eller redusere verneverdiene i området. Deretter kommer generelle unntak fra forbudene, og egne bestemmelser som åpner for at det kan søkes om dispensasjon.

Verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell NR
External link icon