Meny
Lukk

Søknader

Det er verneforskriften som setter rammen for hvordan området skal forvaltes, og det er utarbeidet forvaltningsplan som gir retningslinjer for forvaltningen i henhold til verneforskriften.

Forvaltningsstyret kan gi dispensasjon fra verneforskriften for enkelte tiltak hvis det ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene negativt. Søknaden må inneholde god beskrivelse av tiltaket, kart som viser traseer eller plassering, og målsatte tegninger ved søknad om byggetiltak.

Søknader sendes:
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Postboks 325
1502 MOSS
E-post: sfospost@statsforvalteren.no

Sjekk bestemmelsene i verneforskriften eller ta kontakt med verneområdeforvalter hvis du er usikker på om tiltaket du planlegger er søknadspliktig, eller om du ønsker informasjon om hvordan du skal gå fram.