Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er nå lagt ut på høring. Frist for innspill er satt til 25.08.2023.

Høringsuttalelse sendes til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Postboks 325, 1502 Moss, eller på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Høringsutkast
File icon PDF

Besøksstrategien har vært hos Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Innspill fra direktoratet ble behandlet på forvaltningsstyrets møte 29.06.2023, og dokumentet ble godkjent og klargjort for høring. Etter at høringen er gjennomført vil besøksstrategien bli sendt til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltning for verneområdet. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping slik at en oppnår størst mulig nytte for alle tre interesser. Dersom det er motstridende målsettinger mellom ivaretakelse av verneverdiene og lokal verdiskaping, skal ivaretakelse av verneverdiene tillegges størst vekt.

Madonnaen på Bjørneskortenatten - Foto: Tom Benonisen