Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Vedtekter for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre pr 1.1.2020

Vedtekter Rondane Dovre 2020

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

I brev datert 1. september 2010 fra statsråd Erik Solheim i Miljøverndepartementet, ble det vedtatt at det skulle etableres et nasjonalparkstyre for de store verneområdene i Rondane.

Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk avgrensing, sammensetting av styret og oppgaver for styret. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i
tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF