Meny
Lukk

Møtekalender

Møtekalender for 2022

Møtekalender for styremøter i 2022. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter. Møter i arbeidsutvalget (AU) blir avtalt når det er aktuelle saker.

Dato

Type møteSted

2.februar

AU-møte

E-post

25. februarStyremøteTEAMS
8. april

Styremøte

TEAMS

24.juni

Styremøte

Hemmeldalen / Rena

2.september

Styremøte

Rondvassbu

2.desember

Styremøte

ikke bestemt