Meny
Lukk

Møtekalender

Møtekalender for 2024

Møtekalender for styremøter i 2023. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter. Møter i arbeidsutvalget (AU) blir avtalt når det er aktuelle saker.

Dato

Type møteSted

16. februar

Styremøte

TEAMS

14. marsKonstituerende møteLillehammer/TEAMS
8. aprilArbeidsutvalgetTEAMS
31. maiStyremøte

Hageseter Turisthytte

20. septemberStyremøtePutten seter
29. novemberStyremøte

Lundes Turisthandel