Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg 2020-2023

Rådgivende utvalg består av representanter for de ulike interessene i området, blant annet grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, herunder natur og miljøorganisasjoner

Rådgivende utvalg har ingen vedtaks- eller beslutningsmyndighet, men skal fungere som en arena for å komme med innspill til, og spørsmål om, forvaltningen av verneområdene.

Medlem

VaramedlemRepresenterer
Morten AasForum for natur og friluftsliv (FNF)

Jan Erik Reiten

DNT Oslo og omegn
Solvår Brustad LilleengJørund BåstadVillreinnemda for Rondane og Sølnkletten
Hans Olav ArnkleivInge AsphougVillreinutvalget Rondane
Knut Erik UlenTherese RudiSammenslutningen for fjellstyrene i Rondane
Anne Margrethe SæterhaugBjørn BrendbakkenRondanevegen SA
Ole Erik BjørnstadhaugenNasjonalparkriket reiseliv

Merethe Sandum

Visit Lillehammer
Hilde HammerRunar Myhrer RueslåttenStatskog SA
Bjørnhild Vigerust

Jan Erik Brenden

Oppland Bondelag/bonde- og småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit
Ingar ElgevasslienHåkon Edvard NessetHedmark Bondelag/bonde- og småbrukarlag/skogeierforening/Sau og geit
True Strand SchildmannHaaken Wilhelm MathiesenGrunneierrepresentant Hemmeldalen NR
Eystein BrustuenKnut BryhnHytteierforening