Meny
Lukk

Møtedokumenter

Møteinnkallinger med saksframlegg blir sendt til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalget
i forkant av møtet. Styret / utvalget har forvaltningsmyndighet og fatter endelig vedtak i sakene, se protokoller.

Sekretariatet / nasjonalparkforvalter forbereder saker for nasjonalparkstyret. Disse saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuelt lovverk og presentere vurderingene og sekretariatets innstilling til vedtak.

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandlinger i AU- og styremøter, har også nasjonalparkforvalter anledning til å fatte delegerte vedtak i en del saker. Disse sakene blir ikke lagt ut her men finnes på Miljøvedtaksregistert sine sider.