Meny
Lukk

Skjøtselsplan for Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu (2021)

Skjøtselsplan for Kongevegen mellom Åteigen og Fokstugu (2021)

Skjøtselsplanen og godkjenning i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er lagt ut her:

Skjotselsplan for Kongevegen mellom Ateigen og Fokstugu endelig godkjent versjon 08 04 22
Vedtak Dovre NP Skjotselsplan for Kongevegen mellom Ateigen og Fokstugu sluttbehandling
Saksframlegg med vedtak