Meny
Lukk

Verneforskrifter

Verneforskrifter - Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Her er det lagt ut lenker til verneforskriftene for verneområdene forvaltet av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

2 nasjonalparker

4 landskapsvernområder

8 naturreservat.

Rondane nasjonalpark
Se verneforskrift for Rondane nasjonalpark
External link icon
Dovre nasjonalpark
Se verneforskrift for Dovre nasjonalpark
External link icon
Grimsdalen landskapsvernområde
Se verneforskrift for Grimsdalen landskapsvernområde
External link icon
Frydalen landskapsvernområde
Se verneforskrift for Frydalen landskapsvernområde
External link icon
Dørålen landskapsvernområde
Se verneforskrift for Dørålen landskapsvernområde
External link icon
Vesle Hjerkinn landskapsvernområde
Se verneforskrift for Vesle Hjerkinn landskapsvernområde
External link icon
Myldingi naturreservat
Se verneforskrift for Myldingi naturreservat
External link icon
Mesætermyre naturreservat
Se verneforskrift for Mesætermyre naturreservat
External link icon
Flakkstjønna naturreservat
Se verneforskrift for Flakkstjønna naturreservat
External link icon
Hemmeldalen naturreservat
Se verneforskrift for Hemmeldalen naturreservat
External link icon
Hovdsjømyrene naturreservat
Se verneforskrift for Hovdsjømyrene naturreservat
External link icon
Kattuglehøi naturresrvat
Se verneforskrift for Kattuglehøi naturreservat
External link icon
Grimsdalsmyrene naturreservat
Se verneforskrift for Grimsdalsmyrene naturreservat
External link icon
Veslehjerkinntjønnin naturreservat
Se verneforskrift for Veslehjerkinntjønnin naturreservat
External link icon