Meny
Lukk

Fellesmøte mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre, lokale rådgivende utvalg og referansegrupper

Fredag 1. desember 2021 arrangerte Midtre Nordland nasjonalparkstyre fellesmøte mellom styret, lokale rådgivende utvalg og referansegrupper. Formålet med møtet var å treffes på tvers av interesser, roller og geografisk tilhørighet for en dialog om forvaltningen av våre verneområder.

Møtet ble holdt på Rognan hotell, og det var et godt oppmøte. Mange av de ulike interessene i verneområdene var representert: både kommuner, grunneiere, reinbeitedistrikt, turlag, besøkssentre, hjelpekorps og reiseliv var blant deltagerne :) På agendaen sto både informasjon fra styret, faglig påfyll fra sekretariatet, samt diskusjonsoppgaver i grupper. Sekretariatet har mottatt gode tilbakemeldinger på opplegget fra fornøyde deltagere, og vi gjentar suksessen med et nytt fellesmøte også i 2022.

Nedenfor kan dere finne programmet for dagen, samt presentasjonene som ble holdt av sekretariatet.

Program for fellesdagen
File icon PDF
Overordnet besøksstrategi for Midtre Nordland nasjonalparkstyre
File icon PDF
Bruk av drone i verneområder
File icon PDF
Sykling i verneområder
File icon PDF
Emeraldområder
File icon PDF
Tiltaksmidler
File icon PDF
Gammelskog og bålfyring i verneområder
File icon PDF