Meny
Lukk

Vedtak i styret 28.11.22

Styret vedtok bl.a:

- Fornyet plansøknad for etablering av sikteskive på Skaget oversendt Miljødirektortatet for sluttbehandling.

- Tre saker vedr. uttransport av felt elg i høst - diverse reaksjoner pga. skade på terreng og bruk av feil kjøretøy.

- Tillatelse til DNT til klopplegging av våt strekning på 90m i Hersjømyrin naturreservat.

- Budsjett og plan for tiltak 2023

- SNO orienterte om deres aktivitet i barmarkssesongen 2022.