Meny
Lukk

Opplag av båt i Oppsjømyra naturreservat - klagebehandling

Nasjonalparkstyret opprettholdt sitt avslag i møte 27.09 av hensyn til verneverdiene i reservatet. Klagen er oversendt Miljødirektoratet for sluttbehandling.