Meny
Lukk

Nytt renseanlegg på Lenningen i Etnedal

Langsua nasjonalparkstyre vurderer for tiden om det kan gis tillatelse til å slippe avløpsvann ut i Røssjøen naturreservat fra et nytt kloakkrenseanlegg på Lenningen. Renseanlegget skal betjene eksisterende og framtidig hyttebebyggelse. Det erstatter et gammelt anlegg.