Meny
Lukk

Nye vedtak i nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret har siden desember 23 gjort følgende vedtak ut fra verneforskriftene med tilhørende vilkår:

- Fastsatt driftsplan for skog i Espedalen landskapsvernområde.

- Tillatelse til organisert tur i regi av "Lengetur" - april 24.

- Tillatelse til forbedring av renseanlegg ved Liumseter turisthytte i Dokkfaret landskapsvernområde.

- Forlengelser (varighet 2 eller 4 år) av tillatelser (flere saker) til bruk av snøscooter for regulær aktivitet.

- Bedt DNT Oslo og omegn om å fjerne mottakerutstyret på Vågskardfjellet innen 15.07.24.

Alle vedtak finner du på www.miljovedtak.no. Det er søkt Miljødirektoratet om en tilleggsbevilgning på kr. 230000,- til tiltak.