Meny
Lukk

Møtet i Langsua nasjonalparkstyre 1. desember

Styret behandlet følgende:

- Tillatelse til oppsetting av jervebås i Espedalen landskapsvernområde.

- Plan for tiltak i verneområdene 2022, søknad om midler sendes

Miljødirektoratet innen 10.01.22.

- Nasjonalparkstyret deltar i arbeidsgruppe for å utrede Kittilbu

utmarksmuseums framtid.

- Henvendelse til Klima- og miljødepartementet om nødvendige midler til

vedlikehold av infrastrukturtiltak i nasjonalparkene.