Meny
Lukk

Forsvaret reparerer tidligere kjøreskader

Forsvarsbygg går i midten av august i gang med reparasjon av kjøreskader etter Forsvarets øvinger med motorisert kjøretøy. Myrområder restaureres til mest mulig naturtilstand til beste for planter, dyr og fugler, og som et viktig klimatiltak siden CO2 lagres i myrer. Langsua nasjonalparkstyre gav i møte 21.06.då. tillatelse til de foreslåtte tiltakene i nasjonalparken. Kartet viser de to områdene.