Meny
Lukk

Espedalen landskapsvernområde - driftsplan skog

Verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde åpner for at det kan lages en driftsplan for skogbruk i deler av verneområdet. I den forbindelse har nasjonalparkforvaltningen utarbeidet et faglig grunnlag ut fra verneforskriften, biologiske verdier og skjønnsforutsetninger for erstatningsoppgjøret.

Denne rapporten gjennomgås med skogeierne og den kommunale skogforvaltningen 20.okt. Grunneierne har ansvaret for å lage driftsplanen som så skal godkjennes av nasjonalparkstyret.