Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Verneområdestyret har fått delegert myndighet til å forvalte Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder.

Styrets vedtekter gir rammer for styrets myndighet og også rammer for at verneområdestyret skal oppfylle formål med vernet av områdene i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

I vedtektene er gitt vedtektenes formål, styrets myndighet, geografisk virkeområde, oppneving av styre, sekreteriatet sin funksjon og rolle og mer. Se vedtektene for mer informasjon.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF