Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Verneområdestyret har fått delegert myndighet til å forvalte Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder.

Styrets vedtekter gir rammer for styrets myndighet og også rammer for at verneområdestyret skal oppfylle formål med vernet av områdene i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

I vedtektene er gitt vedtektenes formål, styrets myndighet, geografisk virkeområde, oppneving av styre, sekreteriatet sin funksjon og rolle og mer. Se vedtektene for mer informasjon. Vedtektene er sist oppdatert i 2024.

Styrets vedtekter
Last ned
File icon PDF