Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

En av verneområdestyrets viktigste oppgaver er å legge til rette for et godt samarbeid og dialog med rettighetshavere og interesser i tilknytning til verneområdene. En arena for slikt samarbeid er Rådgivende Utvalg (RU).

Det er et formelt organ som inviteres til møter 1-2 ganger pr år. Hovedhensikten er å gi interessenter mulighet til å bidra i forvaltningen, komme med forslag og ha dialog med styret og styrets medlemmer. Kvænangen opererer med et rådgivende utvalg av medlemmer som blir forespurt om å delta fordi de har formelle interesser inn til verneområdene.

Det arrangeres også spesifikke møter med interessegrupper f.eks. reinbeitedistrikter, grunneiere eller andre.

Møtepapirer til Rådgivende Utvalg

Møtepapirer finnes under "møtedokumenter"

Medlemmer i RU


Dette er partene som spesifikt inviteres til møter i rådgivende utvalg for Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre. Listen oppdateres hvis andre melder interesse eller ikke ønsker å delta i arbeidet.

Medlem

RepresentantKontaktinformasjon
Reinbeitedistrikt 35 FávrossordaDistriktets leder

Kontaktinformasjon

Reinbeitedistrikt 34 ÁbboráššaDistriktets lederKontaktinformasjon
Reinbeitedistrikt 33 SpalcaDistriktets lederKontaktinformasjon
Kvænangen Qven og sjøsamisk foreningLedernaavuono@kvener.no
Kjækan og Kvænangsbotn grendelagLederEkstern lenke
Kvænangen skogstuerIkke avklartNord-Troms museum
Nord-Troms museumLederkontor@ntrm.no
Kvænangen jeger- og fiskerlagLederOddvar Kiærbech
Kvænangen snøscooterforeningLederKjell Nysveen

Statskog SF

Kjetil Bjørklid
Bjørkenes CampingGeir Johansen
Private næringsdrivende, naboer og grunneiere
Charles Mikalsen-nabo
Bjørg Abrahamsen - grunneier
Gunn-Anita Jackobsen - grunneier
Kai Petter Johansen - gårdbruker
Jan Malvin Iversen - nabo Navit
Bjørn Harald Reisersen - nabo Naviteidet