Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Verneområdestyrene kan delegere myndighet til et arbeidsutvalg bestående av noen få medlemmer fra styret. Et slikt utvalg kan behandle kurante saker på vegne av styret. Dette gjøres gjerne av styrer som har flere enn 7 medlemmer.

Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre har ikke opprettet arbeidsutvalg da det ikke anses som nødvendig.